Vaarika-kirivaksik (Mesoleuca albicillata) meenutab kaugelt vaadates linnu ekskrementi


Mimees

Kui varjevärvuse korral oli organismi värvus kujunenud sarnaseks ümbritseva maastiku või tausta värvusele, nii et võimalikud vaenlased teda ei eristaks, siis mimeesiks nimetatakse olukorda kui lisaks värvusele sarnaneb mõnele ümbruses leiduvale elemendile organismi kuju ja mõnel juhul ka dünaamika. Selleks elemendiks, ehk modelliks millele sarnanetakse võib olla ümbruses laialt levinud, tavaline objekt, nagu näiteks kivid, puuoksad, puulehed. Sellisel puhul jääb varjuv organism tavaliselt kiskjale märkamatuks. Kuid modelliks võib olla ka ümbrusest teravalt eristunud element, mis on võimaliku kiskja jaoks kindlasti mittesöödav ning tülgastust tekitav, nagu näiteks loomade ja lindude väljaheited, seened, korjused jms.

Viimasel juhul võimalik röövloom küll märkab mimeesi kasutavat organismi, kuid väldib teda, liigitades ta mittesöödavaks.

Põhimõtteliselt võib mimeesiks pidada ka mitmete jooksiklaste ja ämblike käitumuslikku kohastumust teeselda häirimise korral surnut, kukutades ennast taimestikust maapinnale või pöördudes selili, ning seejärel tardudes. Modelliks on siin putukas ise, või õigemini tema laip. Selline käitumisviis on kujunenud, kuna paljud putuktoidulised pisikiskjad ja värvulised püüavad ainult elus toitu.