HOIATUS! Ma ei uuenda seda lehte aktiivselt. Info võib olla vananenud. Ainult kirjutiste leht on enam-vähem kaasaegne.
 
Kirjutised | Eesti LUS
Can't read? Try English!


Marek Sammul
Ph.D. 2003, Tartu Ülikool 
Aadress: Tartu Ülikool

  Narva Kolledž
direktori kohusetäitja
  Raekoja plats 2,
20307 Narva
e-post: marek.sammul .. ut.ee
 
Või:    Info TÜ kodulehel


Olen lõpetanud Tartu Ülikooli, kus kaitsesin botaanika ja ökoloogia instituudis nii bakalaureuse, magistri kui doktorikraadi.
Doktorikraadi kaitsesin taimeökoloogia vallast, teemaks olid taimede vegetatiivse uuenemise, liikidevaheliste suhete ja taimekoosluste liigirikkuse omavahelised seosed.

1993–2004 töötasin toonases Zooloogia ja Botaanika Instituudis. Alul laborandi, siis vanemlaborandi ja teadurina.

Kui ZBI koos enamuse teiste Teaduste Akadeemia instituutidega iseolemisest ilma jäi, sattusin 2004. aastal (praeguse nimega) Eesti Maaülikooli. Seal töötasin kuni 2012. aastani vanemteadurina.

2012. aasta augustist kuni 2016. a juulini olin Tartu Ülikooli Euroopa kolledžis sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses analüütik.

Perioodil jaanuar 2015 kuni juuni 2016 olin lisaks ka TÜ zooloogia osakonna loodusressursside säästliku kasutamise õppetooli teadur.

2016. aasta juunist kuni 2019. a mai lõpuni töötasin TÜ personaliarenduskeskuse juhatajana. Tegelsieme kõigi TÜ töötajate tööks vajalike oskuste arendamisega. Eriline rõhk oli õppejõudude õpetamisosksute ja juhtide juhtimisoksute arendamisel ning keeleõppel. Aga meie vedada oli ka TÜ töötajate töörahuloluküsitlus.

Praegu töötan TÜ Narva kolledži direktori kohusetäitjana.

Olen osalenud kolme mittetulundusühingu juhtimises: Koonga looduse sihtasutuses olin 1998–2008 nõukogu liige, pärandkoosluste kaitse ühingus olin aastatel 1997–2003 juhatuse liige. Aastail 2004–2007 olin Eesti looduseuurijate seltsi president. Aastail 2004–2017 olin seal presiidiumi liige.


HOIATUS! Ma ei uuenda seda lehte aktiivselt. Info võib olla vananenud. Ainult kirjutiste leht on enam-vähem kaasaegne.

Tagasiside on teretulnud: