31.05.2005
fotod
sept 2004
29.07.2004
02.07.2004
30.04.2004
27.02.2004
18.02.2004
23.01.2004
16.12.2003
01.12.2003
01.12.2003
dets 2003
04.12.2003
19.11.2003
06.11.2003
30.10.2003
28.10.2003
fotod
21.10.2003
fotod
20.06.2003
juuni 2003
22.05.2003
märts 2003
14.03.2003
10.03.2003
18.09.2002
17.09.2002
21.08.2002

01.12.200372

Kambja alevik sai looduslähedase reoveepuhati

Parvele rajatud Kambja aleviku looduslähedase reoveepuhasti valminuks kuulutamine usaldati 29. oktoobril keskkonnaminister Villu Reiljanile ja põllumajandusülikooli vanemteadurile Katrin Heinsoole: nemad lõikasid läbi pajuokstest vaniku, mis takistas kaasaegse keskkonnaobjekti väravatest läbipääsu.

Enam kui 2,5 miljonit krooni maksnud reoveepuhasti rajamine Parvele on Euroopa Komisjoni, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tehnoloogiainstituudi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse koostöö tulemus. Rajatise projekteeris AS Kobras, ehitustööd tegi firma Hüdroehitus.

Kambja alevik sai uue biopuhasti põllumajandusülikooli teadurite ettepanekul. Keskkonnateadurid otsisid koostööpartneriks sellist omavalitsust, kus huvitutaks biopuhastist, mis teeniks ühtaegu rahvast ja puhta looduse säilitamise eesmärki ning annaks ka teadusele oma osa.

Kambja biopuhasti on projekteeritud arvestusega, et aasta jooksul käib sealt läbi 55 000 kuupmeetrit solki. Enne settetiiki jõudmist läbib reovesi mehaanilise filtri. Talvekuudel suunatakse solk sealt kõigepealt biotiikidesse ning siis jõkke. Suvel pumbatakse reovesi biotiikidest energiapajuistandusse.

Taimkattefiltris reovee puhastamine on teistest tehnoloogiatest odavam. Solgist rammu saanud energiavõsa hakkab andma keskküttekatlas kortermajadele toasooja.

Üks hektar pajuvõsa puhastab aastaga veerandsaja inimese solgi.

“Eesti elu edeneb,” nentis muhelev keskkonnaminister Villu Reiljan Kambja aleviku uudse lahendusega reoveepuhasti avamisel.

Käesoleva “Koduvalla” 11. leheküljel on avaldatud intervjuu põllumajandusülikooli vanemteaduri Katrin Heinsooga, kes on Kambjas teostatava keskkonna-kaitselise projekti teaduslikuks eestvedajaks

Toivo Ärtis

Koduvald

katrin@zbi.eetel: +372 52 95 325Tartu Riia 181Estonia