31.05.2005
fotod
sept 2004
29.07.2004
02.07.2004
30.04.2004
27.02.2004
18.02.2004
23.01.2004
16.12.2003
01.12.2003
01.12.2003
dets 2003
04.12.2003
19.11.2003
06.11.2003
30.10.2003
28.10.2003
fotod
21.10.2003
fotod
20.06.2003
juuni 2003
22.05.2003
märts 2003
14.03.2003
10.03.2003
18.09.2002
17.09.2002
21.08.2002

20.06.200372

Puhastusseadmete ehitusest Kadrina vallas

Siiani oleme tegelenud suures osas Kadrina aleviku keskkonnaprobleemidega ning ette valmistanud lahendusi väljaspool alevikku. Nüüd oleme jõudnud ettevalmistustööga lõpule ja võime rääkida juba konkreetsest ehitustegevuse algusest Kihleveres ja Vohnjas.

LIFE – Keskkonnaprojekti – "Säästlik reovee puhastamine Eesti väikeasulates“ raames, milles osalevad Kadrina vald Lääne – Virumaalt ja Kambja vald Tartumaalt, ehitame sellel aastal uued looduslikud reoveepuhastid Vohnja ja Kihlevere küladesse.

28. mail kirjutasime alla töövõtulepingu AS Hüdroehitusega, kes valiti riigihanke korras ja kes hakkab nüüd puhastusseadmeid ehitama. Aktiivne ehitustegevus läheb lahti peale jaanipäeva.

Hetkel toimub pajuistikute istutamine. Nende puhastite üks oluline osa on pajuvõsa, mis hakkab reovett puhastama. Vohnjas on istutustegevus juba lõppenud ja pea lõpetame selle ka Kihleveres. Puhastid peaks valmima septembrikuu alguseks.

Projekti üldjuhiks on Põllumajandusülikool, kes suhtleb ka Euroopa komisjoniga (aruandlus).

Puhastite ehitamist rahastavad:
Euroopa Komisjoni LIFE – Environment projekt;
SA Keskkonnainvesteeringute keskus;
Kadrina Vallavalitsus ja
Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Külaelanikelt ootan mõistvat suhtumist nii ehitustegevusse kui ka ehitajatesse, hakkab ju puhasti teenindama külaelanikke ja kohalike ettevõtteid.

Arvi Põldaas
Kadrina valla keskkonnakaitsehalduse juhataja

Kodukant

katrin@zbi.eetel: +372 52 95 325Tartu Riia 181Estonia