kambja
fotod
kihlevere
fotod
vohnja
fotod

vohnja68

Olukorra kirjeldus
Vohnja küla kanalisatsioonisüsteem on halvas seisukorras. Torustikud lekivad, osade torulõikude langud on väikesed. 1982. aastal ehitati Vohnja küla bioloogiline reoveepuhasti BIO-25 ning rajati kaks biotiiki. 1992. aastal hakati puhastusseadmeid laiendama ning paigaldati uus BIO-100 tüüpi puhastusseade. Reovee järelpuhastuseks ehitati serpentiintiik. Ehitustööd jäid lõpetamata ja puhasti pole kunagi töötanud.

 

Uus lahendus
Vohna küla reoveepuhasti rekonstrueerimisel otsustati loobuda olemasoleva puhasti taastamisest. Selle asemel rajatakse looduslähedane reoveepuhasti, mis koosneb setitist, kogumis-biotiikidest ja niisutatavast pajuistandusest. Eelpuhastina töötab setiti. Bioloogiline puhastus toimub kahes biotiigis. Järelpuhastuseks soojal ajal niisutatakse osaliselt puhastatud reoveega pajuistandust. Sellega saavutatakse kaks eesmärki: toimub reovee järelpuhastus pinnases ja pajutaimede juurestikus ning kasvatatakse biomassi, mida saab kasutada katlamajas kütteks. Talvel, kui niisutussüsteem ei tööta, kogutakse külas tekkiv reovesi tiikidesse. Tiikide maht on selline, et sinna mahub ca 6 kuu arvutuslik reoveehulk. Kui kevadel, enne kui saab niisutamisega alustada, saavad tiigid täis, saab sealt vee juhtida eesvoolu, Vohnja ojja.

Vohnja reoveepuhasti tehnoloogiline skeem

katrin@zbi.eetel: +372 52 95 325Tartu Riia 181Estonia