kambja
fotod
kihlevere
fotod
vohnja
fotod

kihlevere71

Olukorra kirjeldus
Kihlevere küla kanalisatsioonisüsteem on halvas korras. Torustikud lekivad ning seega imbub põuaajal reovesi pinnasesse ohustades põhjavett. Sajuperioodidel tungib sadevesi kanalisatsioonitorustikesse. Paarkümmend aastat tagasi ehitatud reoveepuhasti OXYD-90 ja järelpuhastuseks mõeldud biotiigid ei tööta. Põhipuhasti on lagunenud, pidevalt ülekoormatud biotiigid on täis muda. Viimastel aastatel juhitakse puhastamata reovesi otse Kihlevere ojja (peakraavi), mis seetõttu on reostunud ja haiseb.

Uus lahendus
Kihlevere küla reoveepuhasti rekonstrueerimisel otsustati loobuda olemasoleva biopuhasti taastamisest. Selle asemel rajatakse looduslähedane reoveepuhasti, mis koosneb septikust, pinnasfiltritest ja pajuistandusest. Eelpuhastina kasutatakse septikut. Põhiline bioloogiline puhastus toimub kaheastmelises pinnasfiltris. Järelpuhastuseks suunatakse reovesi vabavooluliselt serpentiinkraavi pidi läbi pajuistanduse väljavooluga Kihlevere peakraavi.

Kadrina valla Kihlevere asula reoveepuhasti tehnoloogiline skeem

katrin@zbi.eetel: +372 52 95 325Tartu Riia 181Estonia