>> life /

Keskkonna-alane eksperimentaalprojekt “Säästlik reoveepuhastamine Eesti väikeasulates” on nelja-aastane projekt, mis käivitus 2002. aasta alguses Euroopa Liidu LIFE - Environment programmi toetusel.

Käesoleva projekti raames rajatakse kolm reoveepuhastit: kaks Kadrina valda Kihlevere ja Vohnja küladesse Lääne-Virumaal ja üks Kambja asulasse Tartumaal. Taoline reovee puhasti koosneb reeglina kolmest osast: a) septik, b) biotiigid mikrobioloogiliseks töötluseks ja c) taimkattefilter.

Lisaks Euroopa Komisjonile on projekti Eesti poolseteks toetajateks EAS Tehnoloogiaagentuur ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

                   

katrin@zbi.eetel: +372 52 95 325Tartu Riia 181Estonia